Chứng chỉ Sectigo Multi-Domain/UCC OV

0.00 star(s)
 • 2-247 Tên miền được xác minh
 • OV Xác minh tổ chức
 • Không có thanh địa chỉ màu xanh
 • Phát hành lại
  KGH
 • 3 Ngày Phát hành
 • Hỗ trợ thiết bị di động
 • 7 7 ngày hoàn tiền
 • 250,000.00$ Bảo hiểm
Thời gian (năm) (2,995,000₫/năm)
Số lượng máy chủ
Số tên miền bổ sung (499,500₫/năm)
Số lượng
Tổng số tên miền
3
Tiết kiệm
6,285,000₫
 • Certificate Sectigo Multi-Domain/UCC OV

  đảm bảo cho 3 tên miền ban đầu, và có thê thêm tối đa 247 tên miền khác nữa

 • Xác minh tên miền

  mj_style_phrase.xac_thu_chu_so_huu_thuc_te_cua_ten_mien_ban_yeu_cau

  Xác minh thực thể tổ chức

  mj_style_phrase.xac_minh_thuc_the_cua_cong_ty_yeu_cau

  Xác minh qua điện thoại

  mj_style_phrase.tinh_nang_xac_thuc_cua_so_dien_thoai_dang_ky_cong_ty_yeu_cau

 • • Tiêu chuẩn chứng chỉ: X.509 Tiêu chuẩn ITI-T PKI
  • Thuật toán: Thuật toán chữ ký SHA2 RSA Thuật toán khóa công khai
  • Mức độ mã hóa: 40-256bit x86: 128bit, x64: 256bit
  • Độ dài khóa công khai: RSA 2048 hoặc cao hơn
  • Loại chứng chỉ: singleDomain
  • Tính tương thích với các trình duyệt: Tương thích 99% Hỗ trợ di động

Đặt hàng

0828.999.666

Đặt hàng

0822.999.666

Hỗ trợ kỹ thuật

039.999.666
Top