Chứng chỉ Sectigo Enterprise SSL Pro Wildcard

0.00 star(s)
 • 1 Domain
 • OV Xác minh tổ chức
 • Không có thanh địa chỉ màu xanh
 • Phát hành lại
  KGH
 • 3 Ngày Phát hành
 • Hỗ trợ thiết bị di động
 • 7 7 ngày hoàn tiền
 • 1,500,000.00$ Bảo hiểm
Thời gian (năm) (33,345,000₫/năm)
Số lượng máy chủ
Số tên miền bổ sung
Số lượng
Tổng số tên miền
1
Tiết kiệm
8,959,000₫
 • Certificate Sectigo Enterprise SSL Pro Wildcard

  Bạn có thể mua chứng chỉ này cho tên miền tenmien.com hoặc www.tenmien.com hoặc bất cứ tên miền nào của bạn. Sau khi có chứng chỉ SSL, đường dẫn website của bạn sẽ có dạng sau

 • Xác minh tên miền

  mj_style_phrase.xac_thu_chu_so_huu_thuc_te_cua_ten_mien_ban_yeu_cau

  Xác minh thực thể tổ chức

  mj_style_phrase.xac_minh_thuc_the_cua_cong_ty_yeu_cau

  Xác minh qua điện thoại

  mj_style_phrase.tinh_nang_xac_thuc_cua_so_dien_thoai_dang_ky_cong_ty_yeu_cau

 • • Tiêu chuẩn chứng chỉ: X.509 Tiêu chuẩn ITI-T PKI
  • Thuật toán: Thuật toán chữ ký SHA2 RSA Thuật toán khóa công khai
  • Mức độ mã hóa: 40-256bit x86: 128bit, x64: 256bit
  • Độ dài khóa công khai: RSA 2048 hoặc cao hơn
  • Loại chứng chỉ: singleDomain
  • Tính tương thích với các trình duyệt: Tương thích 99% Hỗ trợ di động

Đặt hàng

0828.999.666

Đặt hàng

0822.999.666

Hỗ trợ kỹ thuật

039.999.666
Top