Chứng chỉ Sectigo Enterprise SSL Pro with EV Multi-Domain

0.00 star(s)
 • 1 Domain
 • EV Xác minh nâng cao
 • Thanh địa chỉ màu xanh
 • Phát hành lại
  KGH
 • 5 Ngày Phát hành
 • Hỗ trợ thiết bị di động
 • 7 7 ngày hoàn tiền
 • 2,000,000.00$ Bảo hiểm
Thời gian (năm) (67,845,000₫/năm)
Số lượng máy chủ
Số tên miền bổ sung
Số lượng
Tổng số tên miền
1
Tiết kiệm
26,024,000₫
 • Certificate Sectigo Enterprise SSL Pro with EV Multi-Domain

  đảm bảo cho 1 tên miền ban đầu, và có thê thêm tối đa 0 tên miền khác nữa

 • • mj_style_phrase.giay_phep_kinh_doanh_bang_tieng_anh

  • mj_style_phrase.so_dien_thoai_da_xac_minh_co_the_thu_thap_qua_ben_thu_ba_duoc_chung_nhan

  • mj_style_phrase.cac_dieu_khoan_va_dieu_kien_danh_cho_nguoi_dung_ev_ssl_certificate_thong_tin_chung

  • mj_style_phrase.bieu_mau_yeu_cau_chung_chi_ev_ssl_certificate_thong_tin_chung

 • Xác minh tên miền

  mj_style_phrase.xac_thu_chu_so_huu_thuc_te_cua_ten_mien_ban_yeu_cau

  Xác minh thực thể tổ chức

  mj_style_phrase.xac_minh_thuc_the_cua_cong_ty_yeu_cau

  Xác minh qua điện thoại

  mj_style_phrase.tinh_nang_xac_thuc_cua_so_dien_thoai_dang_ky_cong_ty_yeu_cau

 • • Tiêu chuẩn chứng chỉ: X.509 Tiêu chuẩn ITI-T PKI
  • Thuật toán: Thuật toán chữ ký SHA2 RSA Thuật toán khóa công khai
  • Mức độ mã hóa: 40-256bit x86: 128bit, x64: 256bit
  • Độ dài khóa công khai: RSA 2048 hoặc cao hơn
  • Loại chứng chỉ: singleDomain
  • Tính tương thích với các trình duyệt: Tương thích 99% Hỗ trợ di động

Đặt hàng

0828.999.666

Đặt hàng

0822.999.666

Hỗ trợ kỹ thuật

039.999.666
Top