Google đã đưa ra thông báo rằng HTTPS sẽ là một tiêu chí để xếp hạng website. Do đó khi đưa ra kết quả cho người tìm kiếm, trang web cài đặt SSL sẽ được ưu tiên hơn trang web cùng loại nhưng không có SSL.

Đặt hàng

0828.999.666

Đặt hàng

0822.999.666

Hỗ trợ kỹ thuật

039.999.666
Top